Regler og vilkår

1. Registrering

Det officielle Superliga Manager-spil er en del af Superligaen A/S som udbyder både spillet og hjemmesiden www.superliga.dk. Spillet driftes af adminstratoren på www.superliga.dk.

Superligaens A/S har fastsat følgende vilkår m.v. for brug af Det officielle Superliga Manager-spil og websitet.

Ved at bruge Det officielle Superliga Manager-spil og besøge websitet accepterer du, at nedenstående vilkår er gældende, og at du vil holde Superligaen A/S skadesløs for ethvert krav, der opstår som følge misligholdelse via din profil, som du har ansvaret for. Manglende efterlevelse af vilkårene m.v. kan også resultere i eksklusion fra Det officielle Superliga Manager-spil.

2. Regler

Det er gratis at deltage i det officielle Superliga Manager-spil. Stødende eller krænkende indhold på Det officielle Superliga Manager-spil er ikke tilladt. Adminstratoren på www.superliga.dk kan afvise og ændre indhold, der relaterer sig til brugere og deres hold, hvis www.superliga.dk finder indholdet stødende eller krænkende. Administratoren på www.superliga.dk har som følge heraf til enhver tid ret til uden varsel at spærre bestemte brugeres konti eller adgangsrettigheder og/eller at slette brugerens konti.

Du skal selv sørge for, at oplysningerne om dig på din brugerprofil til enhver tid er opdateret, og at din adgangskode til Det officielle Superliga Manager-spil holdes hemmelig. Hvis uvedkommende ændrer ved din profil, er det dit eget ansvar, og vi råder dig i så fald til at ændre kodeord. Det er også dit ansvar som bruger, at al information, filer og indlæg på Det officielle Superliga Manager-spil ikke krænker andres rettigheder på nogen måde. Det hold, som har samlet flest point, når der ikke er flere runder af spillet tilbage, er vinder af Det officielle Superliga Manager-spil. Er der flere hold, som har opnået samme pointtal, vinder det hold, som havde flest point i runden før og så fremdeles. Personer, der har tilknytning til Superligaen A/S eller andre virksomheder, som Superligaen A/S samarbejder med om produktion og udbud af Det officielle Superliga Manager-spil kan ikke vinde præmier.

3. Ansvarsfraskrivelse

Administratoren af www.superliga.dk vil tilstræbe, at Det officielle Superliga Manager-spil er tilgængelig døgnet rundet, samt at dets indhold er sandt og fri for fejl. Administratoren for www.superliga.dk giver dog ingen garantier herfor. Når du deltager i Det officielle Superliga Manager-spil, sker det således på eget ansvar. Administratoren for www.superliga.dk påtager sig intet ansvar for brugen af Det officielle Superliga Manager-spil og websitet i sin helhed.

Administratoren for www.superliga.dk er ikke ansvarlig for datatab, tekniske fejl eller påvirkninger fra tredjeparter eller eventuelle konsekvenser af sådanne forhold. Administratoren for www.superliga.dk er heller ikke ansvarlig for manglende eller nedsat funktionalitet af websitet, driftsforstyrrelser, virusangreb eller nedetid. Administratoren for www.superliga.dk er ikke ansvarlig for indhold fra brugere eller andre tredjeparter på diskussionsfora, personlige sider eller lignende. Ansvaret for, at indholdet ikke strider mod nogen rettigheder eller lovregler, er således brugerens eller den pågældende tredjeparts.

På websitet kan der forekomme reklamer fra tredjeparter eller links til andre websites, som ikke udbydes eller administreres af Administratoren for www.superliga.dk. Administratoren for www.superliga.dk påtager sig intet ansvar for indholdet af sådanne reklamer eller websites eller brugen heraf.

4. Rettigheder

Superligaen A/S og Superligaen A/S' samarbejdspartnere ejer alle rettigheder til Det officielle Superliga Manager-spil og websitet. Enhver kopiering, ændring, genudgivelse, distribution m.v. af enhver del heraf må ikke ske uden tilladelse fra Superligaen A/S. Som bruger af Det officielle Superliga Manager-spil har du kun tilladelse til at benytte indholdet på dette website i privat øjemed. Enhver kommerciel brug skal godkendes af Superligaen A/S.

5. Persondata

Når du opretter en brugerprofil på Superliga Manager, giver du samtidig samtykke til, at administratoren for www.superliga.dk som dataansvarlig indsamler de persondata, du har oplyst om dig som bruger, som er nødvendige for at drive spillet, og at administratoren for www.superliga.dk løbende indsamler oplysninger om dine bevægelser på og brug af websitet. Indsamling og behandling af dine persondata sker i overensstemmelse med persondatalovens regler. Dine persondata vil ikke blive anvendt til andre formål end angivet ovenfor eller videregivet, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil.

6. Nyhedsbreve

Når du opretter en brugerprofil på Superliga Manager, giver du også samtykke til, at administratoren for www.superliga.dk sender dig opdateringer i form af nyhedsbreve om udviklingen i managerspillet eller når nye spil eller features lanceres på www.superliga.dk. Du kan til enhver tid frabede dig at modtage nyhedsbreve og updates m.v. ved brug af et link til afmelding i de modtagne mails eller ved at afmelde dig under din personlige profil.

7. Ændringer m.v.

Superligaen A/S kan til enhver tid ændre eller justere ovenstående vilkår m.v., herunder spillets regler, hvis der opstår behov herfor, ligesom Superligaen A/S til enhver tid kan afbryde websitets services helt eller delvist. Ethvert tvivlsspørgsmål vedrørende spillets regler afgøres af Superligaen A/S efter eget skøn og uden erstatningsansvar for Superligaen A/S.

8. Lovvalg og tvister

Det officielle Superliga Manager-spil og ovenstående vilkår m.v. er underlagt dansk ret. Ved din brug af internetsiden anerkender du, at enhver tvist mellem dig og Superligaen A/S vedrørende Det officielle Superliga Manager-spil og ovenstående vilkår m.v. skal afgøres ved de danske domstole.

Log ind

Indtast dine login-oplysninger her

Facebook Login
Ny Bruger Sæt hold Registrer nu

Har du glemt dit kodeord?

×
Læser